90 (212) 210 10 10

Müzik

Bölüm Hakkında

Müzik Bölümümüzün amacı, ulusal müzik kültürümüzün değerlerine sahip çıkan, bu değerleri çağdaş yaşamın gereksinimlerini karşılayacak nitelikte, teknik, yaratıcı ve özgün düşünceye sahip, teknolojiye hakim, estetik bilinci gelişmiş, disiplinler arası işbirliği kurabilen, etik değerlere bağlı, adalet duygusu gelişkin, topluma saygılı, yenilikçi ve özgürlükçü, çok sesli, araştıran, sorgulayan sanatçı kadrolar yetiştirmektir.

Müzik Sanatı konusunda, gelenek ve çağdaşlık kavramlarının dengeli uyumu ile hazırlanan eğitim programımız ve alanında yetkin ve sanatçı öğretim elemanları ile müzik eğitimi ve öğretiminde bölgenin önde gelen, uluslararası düzeyde tercih edilebilen ve örnek olan öncü bir bölüm olmak hedefimizdir.

 

Çalışma Alanları

Konservatuar Müzik bölümünde belirlediğimiz öncelikli hedefimiz profesyonel sanatçı yetiştirmektir. Sanatçı adaylarını ulusal ve uluslararası müzik camiasında kabul gören, kendine özgün çalışmalarıyla öne çıkabilen, özgüvenli ve topluma öncü olabilen bireyler olarak yetiştirmek hedeflenmiştir. Bu anlayışla yetişen adaylar ulusal ve uluslararası tüm camiada gerek akademik gerekse sahne sanatlarına yönelik devlet kurumlarında ve özgün müzik çalışmalarıyla yer alabileceklerdir. Bu kapsamda mezunlarımız, ulusal ve uluslararası üniversitelerde akademisyen olarak, kültür bakanlığına bağlı orkestra ve topluluklarda sanatçı olarak, özel ve devlete bağlı radyo ve televizyon kurumlarında sanatçı, müzik prodüktörü, yönetmen, müzik danışmanı, müzik eleştirmeni v.b. olarak birçok alanda çalışma olanağı bulacaklardır.

 

Dersler Hakkında

Konservatuar müzik bölümü, öğrencilerin ulusal ve uluslararası çalışmalar, araştırmalar ve konu içeriğini destekleyen disiplinler arası dersler ile akademik yeterliğe sahip olacak konular işlenecektir.

Sahne sanatlarına yönelik çalışmalar ise birebir ve toplu çalışmalarla desteklenerek, sahne becerisi kazandırılacak, ulusal ve uluslararası yapılacak konser etkinlikleriyle özgüvenlerine yönelik kazanımları arttırılarak profesyonel hayata hazırlanacaklardır.

 

Program Müfredatı ve Bilgi Paketi

Program Müfredatı ve Bilgi Paketi içerikleri için tıklayınız.

 

Akademik kadromuz

Alanlarında uzman, akademik ve teknik altyapısı ile ulusal ve uluslararası müzik camiasına kendini kabul ettirmiş, virtüozite seviyesine yükselmiş, öğrenci odaklı eğitim anlayışıyla sanatçı yetiştirmeyi hedeflemiş akademik kadromuzla Nişantaşı Üniversitesi Konservatuar Müzik Bölümü’nde eğitim verilecektir.

Konservatuvar Özel Yetenek Sınav Kılavuzu:

Konservatuvar Özel Yetenek Sınavında Komisyon Üyeleri, adayın mesleki bilgi ve yeterliliğini ölçmek üzere, adaydan canlı ya da güncel arşivinden müzik alanında 2 eser; sahne sanatları/oyunculuk alanında üç dakikayı aşan 2 gösteri parçası dinler/izler ve değerlendirir. Adayın, bugüne kadar profesyonel şekilde gerçekleştirmiş olduğu performans örneklerini (Afiş, Poster, Program, Gazete/Dergi Kupürü vb) Komisyon Üyelerine sunması beklenir.

Müzik Bölümü:

Özel Yetenek Sınavı, İşitme ve Performans Sınavından oluşmaktadır. İşitme sınavı 1 ses, 2 ses, 3 ses, ezgi ve ritim tekrarından oluşmaktadır. Sınav komisyonu tarafından piyanoyla çalınacak tek ses, iki ses, üç ses sorularını adayın doğru olarak yanıtlayabilmesi, piyanoyla çalınacak ezgileri sesle tekrarlayabilmesi, el vuruşları ile verilecek ritimleri tekrarlayabilmesi beklenir. Adayın duyma yeteneği değerlendirilir.

Performans Sınavında, aday daha önceden çalıştığı iki eserini yorumlar. Enstrüman eğitimi olmayan adaylardan lied, arie antiche, türkü veya marş kategorilerinden 2 eser söylenmesi talep edilir. Sınav jürisi eserleri teknik ve müzikalite açısından değerlendirir. Performans aşaması sonrasında mülakatta her öğrenciye branşı dahilinde sözlü soru yöneltilebilir ve özgeçmişleri talep edilebilir.

 

Özel Yetenek Sınavı Puan Tablosu


Müzik Bölümü

1 SES

2 SES

3 SES

EZGİ

RİTİM

PERFORMANS

TOPLAM 

3 adet

3 adet

3 adet

2 adet

2 adet

2 eser

İşitme Performans

3x4 puan

3x4 puan

3x4 puan

2x6 puan

2x6 puan

40 puan

100 puan

Müzik BÖLÜMÜ ÖĞRETİM ELEMANLARI

Müzik BÖLÜMÜNDE DERS VEREN DİĞER ÖĞRETİM ELEMANLARI

Apply Nişantaşı